Nový vlastivědný sborník

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou vydaly nové číslo vlastivědného sborníku Západní Morava. Obsah 19. ročníku sborníku najdete v sekci Publikace k prodeji.

Nový vlastivědný sborník