Odborný seminář „Život a dílo Ladislava Dvořáka (1920-1983)“

Obec Krásněves ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Žďár nad Sázavou a Gymnáziem Velké Meziříčí zve k účasti na odborném semináři a kulturním programu u příležitosti 100. výročí narození spisovatele a chartisty Ladislava Dvořáka.

Velké Meziříčí – Krásněves 18. září 2020

Odborný seminář „Život a dílo Ladislava Dvořáka (1920-1983)“