Pozvánka na setkání kronikářů

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 12. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Po loňském povídání o první světové válce letos pokračujeme ve válečné tematice, a tak nás čeká Druhá světová válka v obecních a školních kronikách a archivních dokumentech. Jedná se o téma v kronikách hojně reflektované a málokdy opomenuté. Navíc si ho pro letošní setkání vybrala i většina účastníků setkání loňského. Reakcí na Vaše podněty je také účast kolegy Mgr. Martina Štindla, Ph.D., vedoucího velkomeziříčské pobočky našeho archivu, na setkáních plánovaných na 17. a 19. května.

Protože archiv nedisponuje větším přednáškovým sálem, bude setkání probíhat pro menší skupiny v několika termínech. Vyberte si tedy jeden z následujících termínů a potvrďte svou účast telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedené kontakty. Potvrzení účasti je důležité právě kvůli omezeným kapacitám archivu. V případě naplnění jednoho termínu Vám bude nabídnut jiný. K účasti na setkání není potřeba platit žádný účastnický poplatek. Setkání se kromě „oficiálních“ kronikářů mohou účastnit i zástupci obce se zájmem o danou problematiku. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Na setkání se těší žďárští a velkomeziříčští archiváři.

Termíny setkání kronikářů:
úterý 17. května 2016 v 9,00 hodin
čtvrtek 19. května 2016 v 14,30 hodin
úterý 24. května 2016 v 14,30 hodin
čtvrtek 26. května 2016 v 9,00 hodin

Všechna setkání se konají v prostorách Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou, U Malého lesa 4 (2. poschodí). Viz mapka na našich webových stránkách http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/kudy-k-nam-12 .

Kontakty:

Vít Křesadlo
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 621 723
e-mail: kresadlo@mza.cz

Pozvánka na setkání kronikářů