Pozvánka na setkání kronikářů

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 13. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Tentokrát se vrátíme k tématu, které do archivních badatelen vábí nejvíce zájemců. Je jím Hledání předků čili genealogie. Dozvíte se tak nejen, jaké archivní prameny je možné při rodopisném bádání využít, ale též, že nová doba přináší nové možnosti, díky nimž si můžete prohlížet archiválie v teple domova na monitoru svého počítače. Nebudou samozřejmě chybět ukázky archiválií, ať už těch originálních, tak jejich digitálních protějšků.
Koho více láká výměna zkušeností, může pobesedovat s kolegy kronikáři, získat od nás metodický návod na vedení obecní kroniky, či si domluvit osobní konzultaci. Navíc na dvou setkáních (2. a 11. května) bude přítomen Mgr. Oldřich Hnízdil, který povypráví o svých padesátiletých zkušenostech s vedením kronik městyse Měřína a obcí Blízkov a Černá.
Protože archiv nedisponuje větším přednáškovým sálem, bude setkání probíhat pro menší skupiny v několika termínech. Vyberte si tedy jeden z následujících termínů a potvrďte svou účast telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedené kontakty. Potvrzení účasti je důležité právě kvůli omezeným kapacitám archivu. V případě naplnění jednoho termínu Vám bude nabídnut jiný. K účasti na setkání není potřeba platit žádný účastnický poplatek. Setkání se kromě „oficiálních“ kronikářů mohou účastnit i zástupci obce se zájmem o danou problematiku. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Na setkání se těší žďárští a velkomeziříčští archiváři.

Termíny setkání kronikářů:
úterý 2. května 2017 v 9,00 hodin
čtvrtek 4. května 2017 ve 14,30 hodin
úterý 9. května 2017 ve 14,30 hodin
čtvrtek 11. května 2017 v 9,00 hodin

Kontakty:
Mgr. Martina Křivková
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 621 723
e-mail: krivkova@mza.cz

Pozvánka na setkání kronikářů