Setkání kronikářů v SOkA Žďár nad Sázavou

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 11. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad
Sázavou. Po loňské procházce archivem jsme pro Vás letos vybrali téma První světová válka
v obecních a školních kronikách a archivních dokumentech. Minulý rok si celý svět
připomínal sté výročí vypuknutí Velké války, a tak se toto téma přímo nabízí. Vlna zájmu o
první celosvětový válečný konflikt se možná dotkla i Vaší obce. Zvolené téma Vám tedy
nebude cizí a Vy můžete přispět svými postřehy do diskuse, či ostatní informovat o aktivitách
spojených s válečným výročím ve Vaší obci.

Protože archiv nedisponuje větším přednáškovým sálem, bude setkání probíhat pro menší
skupiny v několika termínech. Vyberte si tedy jeden z následujících termínů a potvrďte svou
účast telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedené kontakty. Potvrzení
účasti je důležité právě kvůli omezeným kapacitám archivu. V případě naplnění jednoho
termínu Vám bude nabídnut jiný. K účasti na setkání není potřeba platit žádný účastnický
poplatek. Setkání se kromě „oficiálních“ kronikářů mohou účastnit i zástupci obce se
zájmem o danou problematiku. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Na setkání se těší žďárští archiváři.

Termíny setkání kronikářů:
úterý 28. dubna 2015 v 14,30 hodin
čtvrtek 30. dubna 2015 v 9,00 hodin
úterý 5. května 2015 v 14,30 hodin
čtvrtek 7. května 2015 v 9,00 hodin

Všechna setkání se konají v prostorách Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou,
U Malého lesa 4 (2. poschodí). Viz mapka na našich webových stránkách
http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/kudy-k-nam-12 .

Kontakty:
kontaktní osoba: Vít Křesadlo
adresa: Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 723
e-mail: kresadlo@mza.cz

Setkání kronikářů v SOkA Žďár nad Sázavou