Setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 10. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Pro letošní jubilejní setkání pro Vás bude připravena procházka archivem s ukázkami řady dokumentů, jež má náš archiv v péči. Můžete si tak prohlédnout pergamenové listiny, městské knihy, staré školní katalogy, samozřejmě i obecní a školní kroniky nebo také obecní a cechovní pečetidla. Uděláme si čas i na tradiční besedu a výměnu zkušeností.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou 2014