Správní vývoj obcí

Zde najdete přehled všech obcí patřících do působnosti Státního okresního archivu Žďár ad Sázavou a jejich příslušnost k různým správním celkům od roku 1850 do současnosti: Správní vývoj obcí  (.xlsx)